Rörinspektion

Vi hjälper dig med en inspektion om du misstänker att något kan vara fel på ditt avloppssystem, eller om du bara vill veta att allt ser fint ut.

Outlines av en hand som greppar en skiftnyckel

Åtgärda problemen

Genom att filma insidan av rören kan vi hitta ett flertal eventuella problem som kan behöva åtgärdas. Här kan det röra sig om allt från avlagringar, sprickor och läckage, till rotangrepp eller föremål som fastnat och täpper till. En bra riktlinje för hur ofta en inspektion bör göras även om inget tydligt problem har uppstått är minst var 50 år.

Outlines av en varningstriangel

Förebyggande arbete

Det är bra att utföra en rörinspektion även om inget problem har uppstått. Vi rekommenderar att se över ett avloppssystem i samband med fastighetsförsäljningar, inför reparationer eller i kontakten med försäkringsbolag. Det är inte ovanligt att en rörinspektion kan hitta små problem som hade kunnat bli mycket kostsamma om det hunnit gå längre tid utan åtgärd!

Outlines av en hand som ger en tumme upp

Vi har koll

Oavsett om du har ett tydligt problem att lösa, planerar en renovering eller bara vill veta skicket på dina rör kan vi med kunnig personal att hjälpa dig med just det! Vi ser även till att alltid dela med oss av resultatet som du kan spara om du behöver framöver.

Såhär ser processen ut när vi kommer för att inspektera rören:

En etta i en blå cirkel

Rengöring och spolning

Vi ser först till att ditt avloppssystem är helt rent och spolat innan vi börjar med någon form av relining.

En tvåa i en blå cirkel

Inspektionen kan börja

Med hjälp av en filmkamera kan vi inspektera rören noga inifrån, och hitta eventuella problem och avvikelser som behöver åtgärdas.

En ttea i en blå cirkel

Avslutat arbete

Vi är självfallet alltid noga med att dokumentera vårt arbete och resultet för att ni ska kunna ta del av arbetet i efterhand.